Studium Podyplomowe "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych"
(TI w zawodzie)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Manager: Anna GrabowskaStudium Podyplomowe "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych"