Kształcenie na odległość dla nauczycieli copy 1
(KNO_1)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Prowadzący: Anna Grabowska
Prowadzący: Zbigniew Jarosik


Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs pilotażowy