ZPORR "Kształcenie ustawiczne w zakresie rewitalizacji zieleni zabytkowej"
(Rewitalizacja)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Opiekun: Anna Grabowska


Europejska Fundacja Ochrony Zabytków otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. "Kształcenie ustawiczne w zakresie rewitalizacji zieleni zabytkowej" finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.1