EQUAL "Budujemy razem"
(Budujemy razem)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Expert: Anna Grabowska


Upowszechnienie stosowania e-learningu w kształceniu ustawicznym