E-learning - naprawdę; warto ! 2006
(E-learning)

 This course allows guest users to enter

Manager: Anna Grabowska
Manager: Zbigniew Jarosik


IV Bałtycki Festiwal Nauki, 26.05.2006, Gdańsk

Dyscyplina: nauczanie na odległość

Forma prezentacji: wykład, pokaz, prezentacja

Instytucja: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Podinstytucja: Katedra Mechaniki Budowli

Miejsce prezentacji: Gmach Główny PG, sala 202

Data: 25.05.2006

Godziny: 9.00

Czas trwania: 1 godzina

Liczebność grup

Ograniczenia wieku: b.o.

Osoby odpowiedzialne: dr inż. Anna Grabowska

Telefon: 058 347 22 40

E-mail: blanka@pg.gda.pl