ZPORR "KNOW - ewaluacja UG AM, AMG, PG"
(Ewaluacja KNOW)

 Kurs wymaga klucza dostÍpu do kursu

Ewaluator: Anna Grabowska


Platforma pomocnicza do ewaluacji projektu KNOW