IV Sympozjum "Kształcenie na odległość -metody i narzędzia", 2007
(AM 2007)

 This course requires an enrolment key

Manager: Anna GrabowskaCelem sympozjum jest wymiana informacji o aspektach naukowych,
dydaktycznych i społecznych kształcenia na odległość, metodach i
technologiach stosowanych w jego realizacji, jak również inicjacja
nowych projektów w tej dziedzinie.

Komitet Programowy 
  • Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, prorektor Akademii Morskiej - przewodniczący,
  • Dr Anna Grabowska, Politechnika Gdańska
  • Marcin Dąbrowski, E-Mentor
  • Dr Zbigniew Wiśniewski, Akademia Morska