EU Projects Co-ordination

Podsumowanie dyskusji panelowej
by Anna Grabowska - Monday, 27 October 2008, 02:17 PM

  Seminarium kończyła dyskusja panelowa, którą prowadziła dr inż. Anna Grabowska. Tematem wiodącym była waloryzacja oraz trwałość e-learningowych projektów unijnych.  Zdaniem uczestników dyskusji ważne jest,  aby zdolność dalszej realizacji przedsięwzięcia nie kończyła się po zakończeniu finansowania.  Jedną z przyczyn braku trwałości wyników projektu  jest niska waga w ocenach konkursowych dla przedsięwzięć o możliwej trwałej (ciągłej) komercjalizacji wyników, mówi prezes  SEA Marcin Dąbrowski. Dr hab. Robert Gajewski zacytował na forum  fragment opisu projektu PO KL, w którym ani słowa nie ma na temat tego w jaki sposób  wnioskodawca wykorzysta wyniki projektu po zakończeniu jego finansowania. 
Wiodącym tematem dyskusji był dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych, a zwłaszcza tych zasobów, których opracowanie finansowały fundusze EU.
Określono główne bariery:
- niestabilność systemów LMS (p. prezentacja A. Grabowska),
- brak zgody na udostępnianie zasobów w formule otwartej zarówno ze strony promotorów projektów jak i administratorów uczelnianych serwerów.
Pokazano przykłady dobrych praktyk.
- materiały szkoleniowe projektu Leonardo da Vinci "Rural-eGov",
- otwarte zasoby edukacyjne projektu ELASTAN (R. Gajewski),
- materiały szkoleniowe do nauki obsługi programu AutoCAD (A. Grabowska, P. Kłosowski),
- strona internetowa projektu "Signs in the City" (English Unlimited).

Reply  


You are not logged in. (Login)